Deutsch English

 

budova

E-SHOP HLINÍKOVÉ LEŠENÍ

Služby

Firma Lehmann technik poskytuje svým zákazníků služby v následujících oblastech :
  • Doprava
  • Montáž a demontáž pronajímaných konstrukcí
  • Konzultační a poradenská činnost
  • Zprostředkování školení a seminářů
  • Praktická výuka montáže pronajímaných konstrukcí
  • Posouzení opotřebovanosti starších konstrukcí
Pokud jde o dopravu a montáž a demontáž najdete podrobnosti vztahující se k těmto Službám v rubrice lešení pronájem. Konzultační a poradenská činnost je bezplatná. Zpoplatněna může být v případě, že je nutno navštívit místo stavby které se nachází mimo Prahu. V případě kdy však dojde k následnému pronájmu je bezplatná i v tomto případě.

Zprostředkování školení jakož i praktická výuka je zpoplatněna dohodou vycházející z počtu účastníků té které akce nejméně však 1500,- Kč bez DPH. V této ceně jsou zahrnuti 4 pracovníci zákazníka.

Posouzení konstrukcí je vždy zpoplatněno. Cena souvisí s množstvím posuzovaných dílů. Tato služba je poskytována jako čistě konzultační a nemá žádné právní důsledky. Posouzení jednotlivých dílů je prováděno čistě vizuelní formou a případné doporučení z tohoto posouzení plynoucí vycházejí pouze ze zkušeností a znalostí generálního zástupce výrobce.