Deutsch English

 

budova

E-SHOP HLINÍKOVÉ LEŠENÍ

Hliníkové lešení

Firma Lehmann technik ČR spol.sr.o. pronajímá pojízdné hliníkové věže od holandského výrobce Custers hydraulica B.V. Tyto věže se řadí k absolutní špičce v kategorii profesionálního lešení vynikají především svoji stabilitou, funkční jednoduchostí dále variabilitou a v neposlední řadě svým vynikajícím řemeslným zpracováním. Boční rámy jsou vyráběny ve dvou základních šířkách a to 0,70 m a 1,3 m přičemž v případě potřeby je možná omezená kombinace . Základní délky podlah jsou 1,8 m, 2,5 m a 3 m. Pokud jde o možnou pracovní výšku bez kotvení k objektu standardně je 12 m. U věží o rozměru základny 1,3 x 2,5 m a 1,3 x 3 m je maximální pracovní výška 20 m. Cena pronájmu se řídí 3 základními prvky. Rozměrem základny, pracovní výškou a délkou pronájmu. Z níže uvedeného ceníku můžete rovněž vyčíst i ceny dopravy, montáže popřípadě výši příplatků za podlahy navíc nebo za práci mimo normální pracovní dobu. Pokud je pronájem delší než 2 měsíce je možno po vzájemné dohodě stanovit individuální ceny.

SESTAVA LEŠENÍ

Šířka 0,7 m

Délka 1,8 m a 2,5 m
Časové pásmo 1 2 3 4
1-5 dnů 6-21 dnů 22-30 dnů nad 30 dnů
Pracovní výška
4 metry 1     350     *1 2     310     *1 3     280     *1 4     250     *1
6 metrů 1     650     *1 2     550     *1 3     450     *1 4     430     *1
8 metrů 1     900     *2 2     750     *2 3     650     *2 4     600     *2
10 metrů 1     1100     *2 2     900     *2 3     800     *2 4     740     *2
12 metrů 1     1300     *3 2     1070     *3 3     960     *3 4     870     *3

SESTAVA LEŠENÍ

Šířka 1,3 m

Délka 1,8 m a 2,5 m
Časové pásmo 1 2 3 4
1-5 dnů 6-21 dnů 22-30 dnů nad 30 dnů
Pracovní výška
4 metry 1     450     *1 2     410     *2 3     380     *2 4     350     *2
6 metrů 1     750     *2 2     650     *2 3     530     *2 4     500     *2
8 metrů 1     1000     *3 2     900     *3 3     730     *3 4     670     *3
10 metrů 1     1200     *4 2     980     *4 3     900     *4 4     800     *4
12 metrů 1     1400     *4 2     1150     *4 3     1030     *4 4     940     *4
14 metrů 1     1500     *5 2     1230     *5 3     1100     *5 4     1000     *5
16 metrů 1     1600     *7 2     1310     *7 3     1200     *7 4     1100     *7
18 metrů 1     1700     *8 2     1450     *8 3     1300     *8 4     1200     *8
20 metrů 1     1800     *9 2     1500     *9 3     1400     *9 4     1300     *9

* = POČET PODLÁŽEK, každá podlážka navíc do 5 dnů pronájmu = 150,- Kč/den nad 5 dnů 100,- Kč/den.
DOPRAVA = v rámci hranic Prahy je účtován paušál 600,- Kč. Mimo Prahu 15,- Kč/km.


CENÍK DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍCH PRACOVNÍCH ÚKONŮ

Cena dopravy

Uvnitř hranic Prahy je doprava účtována paušálním poplatkem 900,- Kč bez DPH. Tento poplatek zahrnuje cestu vozidla na místo určené zákazníkem a jeho návrat do provozovny firmy Lehmann technik ČR s.r.o. která se nachází na adrese Kamýcká 235 Praha 6, dále odvoz lešení po ukončení pronájmu a konečně i montáž a demontáž konstrukce pro pracovní výšku 4,5 m prováděnou v okruhu do 50 m od místa kde je možno bez větších překážek zaparkovat. Při dopravě mimo Prahu je za stejných podmínek účtována částka 17,- Kč / km bez DPH přičemž počet km je určen vzdáleností mezi provozovnou firmy Lehmann technik ČR s.r.o. a konečným cílem dopravy přičemž je započítávána i zpáteční cesta do provozovny. Stejným způsobem je účtován i odvoz lešení po ukončení pronájmu.

Montáž a demontáž

Níže uvedené ceny v sobě zahrnují montáž včetně demontáže prováděné v okruhu 50 m od místa kde je možno bez větších překážek zaparkovat.V případě větší vzdálenosti, dále v případech kdy montáž a demontáž bude prováděna ve vyším podlaží nebo obtížném terénu bude sjednána individuální cena.

Pracovní výška Cena bez DPH 19%
0 - 4 m zahrnuto v ceně dopravy
4 - 6 m 750,- Kč
6 - 8 m 1000,- Kč
8 - 12 m 1200,- Kč
každý další metr + 100,- Kč

Zvýšený počet podlážek

Povinný počet podlah stanovených normou je uveden v ceníku vedle označení * . Každá další podlaha je zpoplatněna v 1 cenovém pásmu částkou 150,- Kč/den bez DPH. Ve všech ostatních pásmech částkou 100,- Kč / den bez DPH.


DALŠÍ SLUŽBY

Mimopracovní dob (MPD)

Standardní pracovní doba je od 7.30 hod. do 16.00 hod. s tolerancí 1 hodiny před a 1 hodiny po pracovní době. V době od 17.00 do 21.00 je účtován příplatek ve výši 500,- Kč bez DPH

Noční práce (NP)

V době od 21.00 hod. do 06.00 hod. je účtován příplatek 150,- Kč / hod. bez DPH násobený počtem osob provádějících montáž přičemž montáž do 6 m pracovní výšky (PV) provádí 1 osoba, 6 – 12 m PV 2 osoby 12 m PV a výše 3 osoby.

Práce o víkendu (VP)

Víkendový příplatek činí 500,- Kč bez DPH za každý výjezd pracovníků firmy Lehmann technik ČR s.r.o. Dojde li tedy k vypůjčení i vrácení pronajaté věci v jeden den činí příplatek 1000,- Kč bez DPH. Pokud dojde k souběhu příplatků NP a VP příplatky se sčítají.

Výše uvedené ceny jsou standardní a mají informační charakter.Vzhledem k individuálním okolnostem jednotlivých akcí je možno konečné vyúčtování upravit dohodou.